Prodavac iz kancelarije energetskog zakona

Odnos izmeðu ova dva je kompromisna knjiga koja privlaèi obje strane za razmjenu. Dakle, treba mnogo razgovarati, ne ulaziti u slobodnu tišinu, koja ne daje ništa dobro za uèešæe, pa èak i podiže meðusobne sumnje. Problem je problem, pa naš svakodnevni život. Mi mešamo èak i za male stvari i morate nešto da uradite povodom toga. Terapija za parove je prijateljski naèin da se utvrdi uzrok kontaktnih kriza.Na svakom sastanku sa terapeutom razgovaraju se o situacijama iz bliske biografije, koje izazivaju loše uspomene, žaljenje prema partneru, ljutnju, razoèarenje. Dubinska analiza emocija i uzajamnog ponašanja partnera pomoæi æe im da uoèe uzrok njihovih reakcija, što obièno dovodi do emocionalnog razdvajanja dvoje ljudi.

Ulaskom u klub sa drugom ženom, moramo oèekivati da i ona planira naše stilove i navike. Ponekad se dogodi da zajednièki život, vidimo sukob dva fundamentalno razlièita svijeta, gdje, kada smo odgajani i što smo izvukli izvana, ne odgovara drugoj polovini. Zato je potrebno uskladiti naèin na koji razmišljamo o zajednièkom životu, ukljuèujuæi i podjelu odgovornosti. Mnogo je više informacija o onome što ne smatramo u tom periodu da prihvatimo uprkos istinskim namjerama. Struènjaci æe nam svakako dati priliku da saznamo da korišæenje tih rijeèi u normalnim razgovorima nije potrebno.

Reèenice koje treba da provociraju partnera, vrijeðaju njegovu porodicu, poreðenja i odreðivanja koja ga negativno uèe, a ne uzimaju. Ljubav ne ide iz dana u dan, ali mi èesto ne shvatamo da je problem samo i samo u lošoj komunikaciji, koja je premala ili nije. Odnos može biti težak posao, posebno kada muž ne vidi problem koji je organizacija uslov frustracije i nezadovoljstva voljene osobe. Zajednièka terapija je odlièna ideja ako želimo sebi dati priliku da ponovimo procvat ljubavi.